Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040437S Vatsan ultraäänitutkimus, 1 op 
Tunniste 040437S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Vatsan ultraäänitutkimus  Lyhenne Vatsan ultraään 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mika Nevalainen 

Kuvaus
Laajuus  0,75 op 
Ajoitus  C11 aikana 
Osaamistavoitteet  Opiskelija ymmärtää ultraäänitutkimuksen suorittamisen perusteet ja rajoitukset sekä hahmottaa perusanatomian ultraäänilaitetta käyttäen. Opiskelija osaa tunnistaa tyypillisiä poikkeavia ultraäänilöydöksiä. 
Toteutustavat 

Ryhmäopetukset, kliiniset potilas uä-tutkimukset ja seuranta tutorin ohjauksessa.

Seminaari, tentti.

 
Vastuuhenkilö  Apulaisopettaja Vesa Kiviniemi, Professori Roberto Blanco 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Vatsan ultraäänitutkimus (valinnainen)  Opintojakso  Mika Nevalainen  08.12.21 -10.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa