Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
810124P Tietokonearkkitehtuuri, 6 op 
Tunniste 810124P  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Tietokonearkkitehtuuri  Lyhenne Tietokonearkkit 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Petri Pulli 

Kuvaus
Laajuus 

6 op/160 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Ajoitus: 1. vsk, kevätlukukausi, periodi 3

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja hallitsee ohjelmistojen suoritusalustan rakenteen ja toiminnan liittyen suorituskykyyn, resurssitarpeisiin ja virhetilanteisiin. Opiskelija hallitsee perussanaston, jolla pystyy viestimään ja dokumentoimaan ohjelmistokehitystyössä, erityisesti laiteläheisissä sovelluksissa kuten sulautetut ohjelmistot, mobiilijärjestelmät, multimedia ja tieteellinen laskenta. Opiskelija pystyy käyttöönottamaan ja työskentelemään ensimmäisessä työpaikassa tietokoneensa kanssa kuten ammattilainen.

 
Sisältö 

1.    Digitaalilogiikan perusteet ja suorittimen rakenneosat
2.    Digitaalisen tiedon esitysmuodot
3.    Suoritin ja suorittimen toiminta
4.    Suorittimen käskykanta
5.    Symbolinen konekieli
6.    Käyttöjärjestelmän palvelut
7.    Muistinhallinta
8.    Syöttö ja tulostus
9.    Keskeytykset, laiteajurit ja BIOS
10.    Multimedian tuki
11.    Mobiilialustat
12.    Rinnakkaislaskenta

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot (40 h), kotitehtävät (15 h), harjoitukset (15 h), tentti (90 h)

 
Kohderyhmä 

 

 
Oppimateriaali 

•    Comer; D.E., Essentials of Computer Architecture. Pearson/Prentice Hall. ISBN 0-13-106426-7. 2005. 369 s.
Luennolla esimerkkejä kirjoista:
•    Tanenbaum A.S., Structured Computer Organizations. 4th Edition. Prentice Hall. 1999. 700 s.
•    Stallings, W. Computer Organization and Architecture. 5th Edition. Prentice Hall. 2000. 768 s.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti

 
Arviointiasteikko 

1-5

 
Vastuuhenkilö 

Petri Pulli

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa