Opetuksen tai tentin tiedot


780118P, KESÄTENTTI Yleinen ja epäorgaaninen kemia B (kotitentti), 5 op
Tunniste 780118P Opetuskielet suomi
Nimi KESÄTENTTI Yleinen ja epäorgaaninen kemia B (kotitentti) Lyhenne KESÄTENTTI Yleinen j 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Kemian ala 
Opiskelumuoto Tentti  Arvostelu 1 - 5, hyv, hyl 
Aika 01.07.2020 -31.08.2020 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 24.06.2020

Kuvaus
Lisätiedot  Katso kotitentin ohjeet kurssin Moodle työtilasta. LIsätiedot vastuuopettajalta. 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Tentti  Opettaja Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 01.06.20 klo 08.00-
06.08.20 klo 23.59
Ilm. Peru Lkm.
8/-
KESÄTENTTI Yleinen ja epäorgaaninen kemia B (kotitentti) Matti Niemelä
01.07.-31.08.20