Opintojakson tiedot
901025A Tala med !, 4 op  
Tunniste 901025A  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Tala med !  Lyhenne Tala med ! 
Laajuus 4 op  
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine8002 Kieliopinnot, ruotsi 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

B1-B2 (Eurooppalainen viitekehys)

 
Asema 

Valinnainen opintojakso, jonka voi sisällyttää kielisivuaineeseen.

 
Lähtötasovaatimus 

Opintojakson voi suorittaa, kun tutkintoon kuuluva ruotsin kirjallisen ja suullisen taidon opintojakso on hyväksytysti suoritettu.

 
Laajuus 

2-4 op. Kurssiin sisältyy 36 tuntia opetusta. 4 op:n suoritus edellyttää lisäksi itsenäistä työskentelyä opettajan ohjeiden mukaan, josta sovitaan kurssin aikana.

 
Opetuskieli 

Ruotsi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista ruotsiksi
- osaa esittää ja perustella mielipiteitään erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa
- osaa johtaa keskustelua ruotsin kielellä
- selviytyy erilaisista arkipäivän ja työelämän tilanteista (mm. småprat, raportointi, erilaiset esitykset, kokoukset, työn haku)
- pystyy ylläpitämään ja kehittämään ruotsin kielen taitoaan

 
Sisältö 

Viestinnällisiä pääasiassa suullisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa ruotsin kielen taitoa. Pari- ja pienryhmäkeskusteluja erilaisista jokapäiväiseen elämään, opiskeluun ja työelämään, kulttuuriin ja ruotsin kielen kehitykseen liittyvistä aiheista. Omien puheenvuorojen valmistelu ja esitys. Opiskelijat voivat vaikuttaa aihepiireihin.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Lähiopetustunteja 36 ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset ja itseohjattu opiskelu 45 tuntia. 4 op:n suoritus edellyttää lisäksi itsenäistä työskentelyä ja harjoituksia opettajan ohjeiden mukaan.

 
Kohderyhmä 

Kurssi on yhteinen kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Opintojakson voi suorittaa, kun tutkintoon kuuluva ruotsin kirjallisen ja suullisen taidon opintojakso on hyväksytysti suoritettu.

 
Oppimateriaali 

Sähköinen oppimateriaali. Tunneilla suositellaan käytettäväksi kannettavaa tietokonetta tai tablettia. Opiskelija voi halutessaan tulostaa itse kurssimateriaalia omakustanteisesti.
Oppimateriaali koostuu teksteistä, videoista, opettajan ja opiskelijoiden valmistelemista aiheista.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson suorittaminen edellyttää opetustunteihin ja keskusteluihin valmistautumista, säännöllistä ja aktiivista osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista hyväksytysti sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssiarvosana perustuu jatkuvaan arviointiin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston www-sivuilta.

 
Arviointiasteikko 

B1-B2 (Eurooppalainen viitekehys) hyv, hyl

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Terhi Ruokanen-Jaakola

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Tala med ! 2-4 op, kevät 2021  Opintojakso  Ainonen, Hanna-Leena  07.01.21 -23.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa