Opintojakson tiedot
477221A Aine- ja energiataseet, 5 op  
Tunniste 477221A  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Aine- ja energiataseet  Lyhenne Aine- ja energi 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Ahola, Juha Lennart 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi. Opintojakson voi suorittaa englanniksi kirjatenttinä.

 
Ajoitus 

Toteutus periodeissa 3 ja 4 (1. vsk)

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia prosessille aine- ja energiataseet ottaen stoikiometrian asettamat rajoitukset huomioon. Opiskelija osaa hyödyntää laatimaansa mallia prosessin toiminnan tarkastelussa.

 
Sisältö 

Prosessien aine- ja energiataseiden laadinta ottaen huomioon myös kemiallinen reaktio.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus ja ryhmittäin tehtävä harjoitustehtävä.

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetusta 40h, ryhmätyötä 10h ja itsenäistä opiskelua 80h

 
Kohderyhmä 

Prosessi- ja ympäristötekniikan kandidaattiopiskelijat, sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Lukion kemian, matematiikan ja fysiikan opetussuunnitelman keskeinen sisältö.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi kuuluu juonteeseen, jonka tavoitteena on oppia ilmiöpohjaisessa mallinnuksessa ja suunnittelussa tarvittavia taitoja.

 
Oppimateriaali 

Reklaitis, G.V.: Introduction to Material and Energy Balances. John Wiley & Sons, 1983. ISBN 0-471-04131-9;

Sähköinen oppimateriaali oppimisympäristössä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson aikana on kaksi välikuulustelua, jotka molemmat tulee suorittaa hyväksytysti. Välikuulustelut voi korvata loppukokeella kurssin jälkeen. Lisäksi opiskelijat tekevät ryhmissä harjoitustehtävän, joka arvioidaan.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Ahola

 
Lisätiedot 

Tämä opintojakso korvaa opintojakson 477201A Taselaskenta, 5 op.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Aine- ja energiataseet  Opintojakso  Ahola, Juha Lennart  13.01.21 -29.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa