Opintojakson tiedot
408044S Graduseminaari, 5 op  
Tunniste 408044S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Graduseminaari  Lyhenne Graduseminaari 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op seminaari + 30 op tutkielma

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti (varsinkin ITE-ohjelmassa)

 
Ajoitus 

4.-5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

  • harjaantuu käyttämään tieteenalansa peruskäsitteistöä ja osaa määrittää ja analysoida tieteenalansa keskeisimpiä tutkimustuloksia ja arvioida niitä suhteessa omaan tutkimukseen,
  • hallitsee valitsemansa tutkimusmenetelmät sekä osaa kuvata kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden, erityisesti kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian tieteenperinteitä,
  • osaa laatia yksin, parityönä tai ryhmässä kasvatustieteellisen tutkielman, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun,
  • osaa arvioida toisten tekemiä tutkielmia sekä osaa osallistua tieteelliseen keskusteluun ja puolustaa omaa tutkielmaa
 
Sisältö 

Opintojakson ydinsisältö ja keskeiset teemat luettelomuodossa ( 5 op  seminaarityöskentely ja 30 op oman tutkielman kirjoittaminen):

1. Oman tutkimussuunnitelman laadinta ja esittely seminaarissa

2. Kansainvälisen (tai kotimaisen) referee-artikkelin, joka liittyy omaa tutkielmaan, esittely seminaarissa (sovitaan ohjaajan kanssa)

3. Oman tutkimuksen välivaiheen esittely (esimerkiksi metodologiset ratkaisut / analyysin perusteet - sovitaan ohjaajan kanssa)  

4. Pro gradututkielman esittely ja opponointiin vastaaminen

5. Toisen opiskelijan tutkielman opponointi

6. Muu aktiivinen seminaarityöskentely

7. Oman tutkielman viimeistely

 
Järjestämistapa 

Seminaari ja ohjaajan kanssa sovittavat ohjaustapaamiset

 
Toteutustavat 

Seminaarit ja ohjaus

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Sovitaan opintojakson alussa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Suoritus: Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, itsenäisten tehtävien tekeminen ja seminaariin kuuluvien tehtävien suorittaminen hyväksytysti (5 op.) Keskeinen suoritus on pro gradu -tutkielma (30 op.), johon on omat kriteerit tiedekunnan www-sivulla http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot.

 
Arviointiasteikko 

0 – 5

Arviointikriteerit tiedekunnan www-sivulla http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot.

 
Vastuuhenkilö 

Hannu Heikkinen ja graduryhmien vetäjät

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt
Graduseminaari/Kesä 2020  Opintojakso  Kati Mäkitalo  25.05.20 -18.08.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/ErPed  Opintojakso  Marjatta Takala  15.08.20 -05.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/ Kasvatuksen teoria, filosofia, pedagoginen toiminta ja instituutiot  Opintojakso  Kimmo Kontio  02.09.20 -02.06.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/Living Stories  Opintojakso  Virve Keränen  02.09.20 -28.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/LET  Opintojakso  Hanna Järvenoja  02.09.20 -05.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/Kasvatuspsykologia/Muukkonen ja Suorsa  Opintojakso  Teemu Suorsa  03.09.20 -22.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari / varhaiskasvatus / Suvilehto  Opintojakso  Pirjo Suvilehto  04.09.20 -07.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/liikuntakasvatus  Opintojakso  Susanna Takalo  07.09.20 -03.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/MaLu-aineet ja TVT  Opintojakso  Jari Laru  08.09.20 -04.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/taito- ja taidekasvatus  Opintojakso  Hannu Matti Sakari Heikkinen  08.09.20 -27.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/ Tunteet, muutos ja oikeudenmukaisuus koulussa / Lanas  Opintojakso  Maija-Liisa Lanas  09.09.20 -12.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/Ylitapio-Mäntylä  Opintojakso  Outi Kristiina Ylitapio-Mäntylä  09.09.20 -21.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/Koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskunnalliset kontekstit  Opintojakso  Vesa Puuronen  09.09.20 -28.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/Kasvatuspsykologia/Hintsanen ja Saarinen  Opintojakso  Mirka Hintsanen  09.09.20 -05.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/EDGE  Opintojakso  Sääskilahti, Minna Susanna  09.09.20 -05.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari /vaka/Kyrönlampi  Opintojakso  Taina Kyrönlampi  11.09.20 -07.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari / Muko  Opintojakso  Mikko Ketovuori  14.09.20 -26.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/Pinola  Opintojakso  Pinola Timo  14.09.20 -03.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/Oppiminen ja Oppimisprosessit erilaisissa oppimisen konteksteissa   Opintojakso  Piia Näykki  15.09.20 -16.03.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/erilaisuuden kohtaaminen  Opintojakso  Kielinen, Marko Esa Juhani  16.09.20 -05.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
A/S Masters Thesis Seminar (EdGlo 1st and 2nd year)  Opintojakso  Emma-Esteri Pihlajamaa  17.09.20 -15.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/ Lapsuudentutkimus ja varhaiskasvatus  Opintojakso  Pauliina Rautio  29.09.20 -29.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Graduseminaari/Kesä 2020  Opintojakso  Kati Mäkitalo  17.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa