Opintojakson tiedot
766339A Fysiikkaa aineenopettajille, 5 op  
Tunniste 766339A  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Fysiikkaa aineenopettajille  Lyhenne Fysiikkaa ainee 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija orientoituu alkaviin pedagogisiin opintoihin.

 
Sisältö 

Kurssin tarkoituksena on orientoida aineenopettajiksi aikovia pedagogisiin opintoihin. Kurssilla tutustutaan koulussa käytettäviin fysiikan oppikirjoihin ja tarkastellaan samoja aihepiirejä fysiikan kursseillamme esille tulleiden asioiden kanssa. Näiden pohjalta suunnitellaan kaksi lyhyttä opetustuokiota ja/tai niihin liittyviä demonstraatioita, jotka esitellään muille kurssilaisille. Kurssin suoritus edellyttää 2 tunnin mittaisten opettajan työhön tutustumisen ainelaitoksen laskupäivissä tai opiskelijan valitsemalla koululla. Ainelaitoksella osallistutaan laskupäiville ohjaamalla opiskelijoita. Kurssin tarkoitus on alentaa opettamisen kynnystä siirryttäessä aineenopettajankoulutuksen opetusharjoitteluun.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

80 % läsnäolo opetuksessa, opetustuokiot, oppimispäiväkirja, 107 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Pakollinen aineenopettajille fysiikassa.

 
Esitietovaatimukset 

Ei erityisiä esitietovaatimuksia

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja

 
Oppimateriaali 

Lukion fysiikan kirjat, kurssikirjat

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolo, oppitunnit, oppimispäiväkirja.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Saana-Maija Huttula

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa