Opintojakson tiedot
724836P Johdatus yritysvastuuseen, 5 op  
Tunniste 724836P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus yritysvastuuseen  Lyhenne Johdatus yritys 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6337 Kauppatieteet 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Kuvaus
Laajuus 

5 op. - 133 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Englanti.

 
Ajoitus 

Marras-joulukuu 2017.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee yritysvastuun keskeiset käsitteet ja näkökulmat, sekä ymmärtää miten yritysvastuu linkittyy liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

  • määritellä ja soveltaa yritysvastuun keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja
  • tunnistaa yritysvastuun kannalta oleellisia asioita ja analysoida vastuullisuuteen liittyviä haasteita eri toimialoilla
 
Sisältö 

Kurssi johdattaa opiskelijat yritysvastuun keskeisten käsitteiden ja näkökulmien pariin. Kurssilla tutustutaan sosiaalisen ja ympäristövastuun yrityksille tuomiin haasteisiin, mahdollisuuksiin sekä riskeihin. Opiskelijat saavat soveltaa oppimiaan käsitteitä kurssilla erilaisiin esimerkkitapauksiin.

 
Järjestämistapa 

Verkko-opetus.

 
Toteutustavat 

Kurssilla on yksilöllisiä ja ryhmäkohtaisia tehtäviä.

Oppimisprosessi ja tehtävät:

Kurssi koostuu neljästä osiosta. Sinun tulee suorittaa yksi osio viikossa. Suorittaaksesi yhden osion sinun tulee: katsoa osioon liittyvät videoklipit, suorittaa osioon liittyvät testit, kirjoittaa lyhyt yhteenveto kirjallisuuteen pohjaten, sekä arvioida 2 muiden opiskelijoiden lyhyttä yhteenvetoa (vertaisarvionti). Arviointiprosessi on olennainen osa kurssia. Arvioinnissa näkyy, kuinka paljon opinnot ovat edenneet, ja se vaikuttaa lopulliseen arvosanaan.

Vertaava case-analyysi: loppuessee:

Kirjoitat loppuesseen kahdesta todellisesta tapauksesta (annetaan) 3-4 hengen ryhmässä.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat (ei kauppatieteiden tutkinto-opintoja suorittaville).

 
Oppimateriaali 

Linkki ensisijaisiin lukumateriaaleihin löytyy oppimisalustalla.

Vapaaehtoinen lukeminen: Pedersen, E. R. G. (ed.) (2015) Corporate Social Responsibility. London: Sage.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Neljä lyhyttä yhteenvetotehtävää, vertaisarviointi (40%).

Vertaava case-analyysi: loppuessee (60%).

 
Vastuuhenkilö 

Nikodemus Solitander ja Yewondwossen Tesfaye (Hanken - Svenska handelshögskolan).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa