Opintojakson tiedot
724835P Johtamisen ja organisaatioiden perusteet, 5 op  
Tunniste 724835P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johtamisen ja organisaatioiden perusteet  Lyhenne Johtamisen ja o 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6337 Kauppatieteet 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Kuvaus
Laajuus 

5 op. - 133 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti.

 
Ajoitus 

Loka-marraskuu 2017.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

-       tarkastella organisaatioita ja organisaatiokäyttäytymistä 

-       eritellä organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä

-       eritellä strategisen johtamisen sisältöä ja keskeisiä työkaluja

-       osaa eritellä ja arvioida henkilöstöjohtamisen peruskäsitteitä ja sisältöjä

-       ymmärtää organisaatiota ja henkilöstö- ja strategisen johtamisen perusteita

-       kehittää johtajuus- ja esimiestaitoja

-       ymmärtää strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja

-       ymmärtää johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet ja liiketoiminnan perusfunktiot sekä johtamisen perustehtävät

-       muodostaa käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa

-       soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa

 
Sisältö 

Organisaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen

-       organisaation rakenteet

-       organisaatiokulttuuri

-       organisaation arkipäivä

Johtaminen ja johtajuus

-       johtajuusajattelun ja -mallien kehitys

-       johtamisen tehtävät ja tasot

-       kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen

Strateginen ajattelu ja strategiset työkalut

-       strategisen ajattelun ja –mallien kehitys

-       strategiset työkalut

-       strateginen johtaminen globaalissa ympäristössä

-       etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu

Henkilöstöjohtaminen ja esimiestaidot

-       henkilöstöresurssien johtaminen

-       yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen

-       motivointi ja valmentaminen

-       esimiestaidot

-       oppiva organisaatio

 
Järjestämistapa 

Verkko-opinnot.

 
Toteutustavat 

Portfolio (sisältäen viikoittaiset tehtävät), vertaisarviointi ja sanastotehtävä (keskeiset käsitteet).

Verkkoluennot

10 t

Portfolio ja vertaispalaute

50 t

Sanastotehtävä (keskeiset käsitteet)

10 t

Kirjallisuus (268 sivua)

64 t

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat (ei kauppatieteiden tutkinto-opintoja suorittaville).

 
Oppimateriaali 

Stephen P. Robbins, Tim Judge: Essentials of Organizational Behavior, Global Edition, Dawsonera e-Book collection. The course instructors may ask students to read additional literature (e.g. articles). Details of additional readings are given at the beginning of the course.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointi: numeerinen, asteikko 1-5.

 
Arviointiasteikko 

1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Susanna Kultalahti (Vaasan yliopisto).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa