Opintojakson tiedot
724833P Johdatus yrittäjyyteen, 5 op  
Tunniste 724833P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus yrittäjyyteen  Lyhenne Johdatus yrittä 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6337 Kauppatieteet 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Kuvaus
Laajuus 

5 op. - 133 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti.

 
Ajoitus 

Tammi-helmikuu 2018.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin aikana opiskelija muodostaa peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana. Kurssin suoritettuaan opiskelija:

-         ymmärtää liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät periaatteet, mahdollisuudet ja haasteet, ja erityisesti asiakkaiden tarpeista ja arvontuonnista lähtevän, testaamiseen ja muutoskykyyn perustuvan liiketoiminnan suunnittelutavan.

-         tunnistaa liiketoimintaan liittyviä osaamisen substanssialueita, joiden hallinta tulee liiketoiminnassa jollain tavoilla ratkaista.

 
Sisältö 

Päätös tulla yrittäjäksi

-       Johdatus yrittäjyyteen

Menestyskelpoisten liikeideoiden luominen

-       Liiketoimintamahdollisuuksien luominen

-       Esitutkimus

-       Toimiala-analyysi

-       Liiketoimintasuunnitelma

Ideasta yrittäjämäiseksi firmaksi

-       Tiimin rakentaminen

-       Start-upin rahoituksellisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysi

-       Eettiset ja lainopilliset kysymykset yrityksen perustamisessa

-       Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ja tarinan rakentaminen

-       Rahoituksen saaminen

Yrittäjämäisen yrityksen johtaminen ja kasvun rakentaminen

-       Markkinointi

-       VC-toiminnan ymmärtäminen

-       IPR:t

-       Kasvun haasteet ja kasvun johtaminen

-       Kasvun strategiat

-       Operaatiomuodot

 
Järjestämistapa 

Verkko-opetus.

 
Toteutustavat 

Kurssin tehtävät sisältävät:

-         alkutentti, ja kurssikirjaan perehtyminen

-         verkkoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä

-         työpajoja

Tehtäviä tehdään yksilö- ja ryhmätyönä.

Kurssien tavoitteisiin, tehtäviin ja suoritustapaan tutustuminen

3 h

Luentojen seuraaminen verkko-oppimisympäristöstä

15 h

Kurssikirjan lukujen lukeminen

30 h

Oppimistehtävien tekeminen

30 h

Välikokeisiin valmistautuminen

40 h

Välikokeiden tekeminen

15 h

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat (ei kauppatieteiden tutkinto-opintoja suorittaville).

 
Oppimateriaali 

Opettajan kurssin alussa ilmoittama kirjallisuus.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssilla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Arviointi tapahtuu niin, että jos suorittaa välikokeen 1 laajuisesti kurssin teemat ja tehtävät, saa arvosanaksi 1 tai 2. Jos suorittaa tämän lisäksi välikokeen 2 laajuiset teemat, saa arvosanaksi 3 tai 4. Jos vielä suorittaa välikokeen 3 laajuisesti kurssin aihealueet, saa kurssin arvosanaksi 5. Käytetyllä numeroasteikolla nolla tarkoittaa hylättyä.

 
Arviointiasteikko 

1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Vesa Puhakka (Oulun yliopisto), Markku Ikävalko ja Elena Ruskovaara (Lappeenrannan teknillinen yliopisto).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut
Johdatus yrittäjyyteen, vain sivuaineopiskelijat  Opintojakso  Pauliina Ulkuniemi 
01.01.18 -28.02.18 -

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa