Opintojakson tiedot
724833P Johdatus yrittäjyyteen, 5 op  
Tunniste 724833P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus yrittäjyyteen  Lyhenne Johdatus yrittä 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6337 Kauppatieteet 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Kuvaus
Laajuus 

5 op. - 133 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti.

 
Ajoitus 

Tammi-helmikuu 2018.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin aikana opiskelija muodostaa peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana. Kurssin suoritettuaan opiskelija:

-         ymmärtää liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät periaatteet, mahdollisuudet ja haasteet, ja erityisesti asiakkaiden tarpeista ja arvontuonnista lähtevän, testaamiseen ja muutoskykyyn perustuvan liiketoiminnan suunnittelutavan.

-         tunnistaa liiketoimintaan liittyviä osaamisen substanssialueita, joiden hallinta tulee liiketoiminnassa jollain tavoilla ratkaista.

 
Sisältö 

Päätös tulla yrittäjäksi

-       Johdatus yrittäjyyteen

Menestyskelpoisten liikeideoiden luominen

-       Liiketoimintamahdollisuuksien luominen

-       Esitutkimus

-       Toimiala-analyysi

-       Liiketoimintasuunnitelma

Ideasta yrittäjämäiseksi firmaksi

-       Tiimin rakentaminen

-       Start-upin rahoituksellisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysi

-       Eettiset ja lainopilliset kysymykset yrityksen perustamisessa

-       Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ja tarinan rakentaminen

-       Rahoituksen saaminen

Yrittäjämäisen yrityksen johtaminen ja kasvun rakentaminen

-       Markkinointi

-       VC-toiminnan ymmärtäminen

-       IPR:t

-       Kasvun haasteet ja kasvun johtaminen

-       Kasvun strategiat

-       Operaatiomuodot

 
Järjestämistapa 

Verkko-opetus.

 
Toteutustavat 

Kurssin tehtävät sisältävät:

-         alkutentti, ja kurssikirjaan perehtyminen

-         verkkoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä

-         työpajoja

Tehtäviä tehdään yksilö- ja ryhmätyönä.

Kurssien tavoitteisiin, tehtäviin ja suoritustapaan tutustuminen

3 h

Luentojen seuraaminen verkko-oppimisympäristöstä

15 h

Kurssikirjan lukujen lukeminen

30 h

Oppimistehtävien tekeminen

30 h

Välikokeisiin valmistautuminen

40 h

Välikokeiden tekeminen

15 h

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat (ei kauppatieteiden tutkinto-opintoja suorittaville).

 
Oppimateriaali 

Opettajan kurssin alussa ilmoittama kirjallisuus.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssilla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Arviointi tapahtuu niin, että jos suorittaa välikokeen 1 laajuisesti kurssin teemat ja tehtävät, saa arvosanaksi 1 tai 2. Jos suorittaa tämän lisäksi välikokeen 2 laajuiset teemat, saa arvosanaksi 3 tai 4. Jos vielä suorittaa välikokeen 3 laajuisesti kurssin aihealueet, saa kurssin arvosanaksi 5. Käytetyllä numeroasteikolla nolla tarkoittaa hylättyä.

 
Arviointiasteikko 

1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Vesa Puhakka (Oulun yliopisto), Markku Ikävalko ja Elena Ruskovaara (Lappeenrannan teknillinen yliopisto).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa