Oppaan Tietojenkäsittelytieteiden laitos, 2013-14 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

Ei valittuDegree Programme in Information Processing Science, Master's Level Studies 2013-14 (120 op) (julkaistu)
Ei valittuMaster's Degree Programme in Software, Systems and Service Development (GS3D) 2013-14 (120 op) (julkaistu)
Ei valittuTietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman kandidaatin opinnot 2013-14 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
Opintokohdetta ei valittuTutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet