Oppaan Tietojenkäsittelytieteiden laitos, 2014-15 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

Ei valittuDegree Programme in Information Processing Science, Master's Level Studies 2014-15 (120 op) (julkaistu)
Ei valittuMasters Degree Programme in Software, Systems and Service Development (GS3D) 2014-15 (120 op) (julkaistu)
Ei valittuTietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman kandidaatin opinnot 2014-15 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
Opintokohdetta ei valittuTutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet