Oppaan HuTK - Germaaninen filologia - Germanische Philologie,, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

Ei valittuFM-tutkinto/germaaninen filologia 2019-20 (120 op) (julkaistu)
Ei valittuFM-tutkinto/germaaninen filologia/aineenopettaja 2019-20 (120 op) (julkaistu)
Ei valittuHuK-tutkinto/germaaninen filologia 2019-20 (180 op) (julkaistu)
Ei valittuHuK-tutkinto/germaaninen filologia/aineenopettaja 2019-20 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
Opintokohdetta ei valittuTutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet